Проблемът на давещия се е проблем на самия давещ се.