Открийте блондинката

Блондинка

Опитайте се да откриете блондинката. 😀

Отговорът е на един цък върху снимката.

Ако материалът ви е харесал, подкрепете ме.

Преоразмеряване на снимки с php.

При търсене в гугъл за php image resize най-отпред излизат простички алгоритми за преоразмеряване.
Обаче при по-особени размери, се дънят като ученичка на сефтето си. 😀 Разбира се, мрежата е необятна и се намират и цели класове, които вършат черната работа. Обаче правим едно елементарно допълнение и нещата си идват на мястото.

Както обикновено, ще си пусна функцията, за да не я търся когато ми притрябва. 😀

function maintbg($name, $tempname)
{
  global $wd;
  list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($tempname);
// същността
  $width = 900;
  $height = 192;
  if (($width_orig > $width) || ($height_orig > $height)) {
    if (($width_orig > $width) && ($height_orig > $height)) {
      if ($width_orig > $height_orig) {
        $k = ($height / $height_orig);
      } else {
        $k = ($width / $width_orig);
      }
    } else {
      if ($width_orig > $width) {
        $k = ($width / $width_orig);
      } elseif ($height_orig > $height) {
        $k = ($height / $height_orig);
      } else {
        $k = 1;
      }
    }
    $width = round($width_orig * $k);
    $height = round($height_orig * $k);
// край
    $small = imagecreatetruecolor($width, $height);
    $im = imagecreatefromjpeg($tempname);
    imagecopyresampled($small, $im, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $width_orig, $height_orig);
    ImageJPEG($small, $wd . "/bg/$name", 80);
    ImageDestroy($im);
    ImageDestroy($small);
  } else {
    move_uploaded_file($tempname, $wd . "/bg/$name");
  }
  chmod($wd . "/bg/$name", 0644);
}

Може пък да свърши на някой работа.

Забележка: При публикуването бях разместил двата коефициента. Сега е наред.

Ако материалът ви е харесал, подкрепете ме.

Има дни…

Доколкото разбирам, днес беше кофти ден за доста народ. Горе главата! Идва утре. 😉

Ако материалът ви е харесал, подкрепете ме.